ongezien terug

ongezien terug

Speluitleg
Speluitleg
Drop de leden, in groepjes, op een afstand van ongeveer twee tot drie kilometer van het terrein. De bedoeling is dat de groep ongezien terugloopt naar het terrein. De leiding probeert de leden te zoeken met de auto, fiets of te voet. Afhankelijk van de groep en de spelduur kan men de gevonden groepen stafpunten geven op terugbrengen naar de droppingsplaats.


De ervaring wijst uit dat de groepen uit ongeveer 5 personen moet bestaan. Kleinere groepen zijn nagenoeg onvindbaar en grotere groepen kunnen zich amper (tijdig) verstoppen. Met name voor jongere groepen kun je het beste afspreken dat ze over (verharde) weg moeten lopen waarbij ze bij naderende auto's zich zo snel mogelijk moeten verstoppen. Bij voorkeur is de weg naar het terrein reeds bekend.


TIP: Spreek een duidelijke eindtijd af want als het goed is kun je de groepen niet vinden, en wat dan als ze verdwaald zijn ?


Om problemen te vermijden, geef je de leden een GSM mee, zodat ze je steeds kunnen bellen als ze niet op tijd teruggeraken. Je kan hen dan gaan oppikken. Als een GSM niet voorhanden is, geef je hen een fluitje mee, zodat ze je kunnen roepen.

Doel
sluiten, ongezien terug raken

Omschrijving
De leiding probeert de leden te zoeken, die op hun beurt ongemerkt terug proberen komen.

Inkleding
geen

Materiaal
GSM of fluitjes (voor de veiligheid)
Organisatie
Mediaraven vzw

Leeftijd

12
tot
18 jaar

Aantal spelers

5
tot
30 spelers
Duur
60 minuten
Aantal groepen
1 groep
Terrein
Intensiteit
matig