piratenspel

piratenspel

Speluitleg
Speluitleg
Het logboek:


17 juli anno 1601


VOC-schip gekaapt. 500.000 dukaten buit gemaakt. Slechts vijf mannen hebben de strijd niet overleefd. Dertien kameraden werden verwond door die makke Hollanders. Nadat we de honden in hun eigen ruim hadden samen gedreven, lieten we het hun munitiekamer in de lucht vliegen. We zetten koers naar een eiland in de Stille Zuidzee om een deel van de buit te begraven.


3 augustus anno 1601


De bemanning wordt onrustig. Het gerucht doet de ronde dat een deel van de bemanning hun deel van de schat wil opeisen, desnoods met geweld. Om muiterij te voorkomen beloofde ik zo snel mogelijk aan te meren om de buit te verdelen.


19 augustus anno 1601


Land in zicht!


20 augustus anno 1601


Ik heb de bemanning wijs gemaakt dat ik het eiland ging verkennen. De stuurman, de uitkijk, de kok en ouwe getrouwe Carolus roeiden mij naar het eiland. Aan boord moet iemand gemerkt hebben dat ik de helft van de schat bij me had, want we waren nog niet aan land of mijn vrees kwam uit. Mijn schip werd gemuit.


23 augustus anno 1601


Na drie dagreizen landinwaarts kwamen we op een zessprong in de weg. Ik liet mijn kameraden een kamp opslaan om de nacht door te brengen. Deze nacht zal ik zonder hun medeweten de schat gaan verbergen. Daarna zal ik het eiland trachten te verlaten. Later zal ik de schat komen ophalen. Het is wel spijtig voor mijn vrienden, maar je moet ook denken aan je oude dag.


Voorbeelden van opdrachten:

 • verzamel 30 denneappels • touwtjetrekken • 21'en • rebus oplossen • stripcitaten raden • gedicht schrijven • 50x pompen • piramide maken • vier op een rij spelen nagelkloppen in boomstam • petanque • ad fundum drinken • darts • kurk uit fles halen • alfabet: Appel Banaan Citroen… (maar dan met woorden
  die te maken hebben met piraten) • kruiwagenloop e.d. • woordketting: PirateN NoK KlimtouW ... • bouw een bootje (met materiaal uit het bos)
Voorbeelden van denkvragen:

 1. Hoe noemt men de zeerovers in de Caraïbische zee -
  Boekaniers 2. Welke zeestraat verbind de Zwarte Zee met de zee van
  Marmora - Bosporus 3. In welk werelddeel komen veel buideldieren voor -
  Australië 4. Hoe heten de vogels met prachtige veren uit New Guinea
  - Paradijs vogels 5. Geef een ander woord voor menseneter - Kanibaal 6. Wat is de naam van de ridder die tegen molenwieken
  vocht - Don Quichote 7. Hoe heet het zuidelijkste punt van Zuid-Amerika - Kaap
  Hoorn 8. Hoe heet de eilanden groep tussen Florida en Venezuela
  - Atillen 9. Hoe noemt men een breed uitlopende riviermond -
  Estuarium 10. Wat is de naam van de oorspronkelijke bewoners van
  Mexico - Inca's 11. Hoe heet het zuidelijkste punt van Afrika - Kaap de
  goede hoop 12. Hoe heten de palen in de haven om schepen vast te
  leggen - Dukdalven Welke Venitiaanse ontdekkingsreiziger trok dwars
  door Azië - Marco Polo
verloren: vertrekken naar een andere piraat

gewonnen: 1 stuk van de kaart én de piraat kan (als hij zin heeft) een
extra (goede/slechte) tip geven waardoor de zoekrichting van de schat
duidelijker wordt.


Soms krijgen ze ook materiaal mee: een spade, een touw, een mes, een
bijbel of water. De groepen moeten er zelf achter komen waarvoor het
materiaal dient en wanneer ze het moeten aanwenden.De spade is nodig om de schat op te graven,

Het touw dient om af te meten waar de schat ligt.

Het water moet men gebruiken om tips uit lege flessen naar boven te
krijgen.

De bijbel is om goede tip nr. 10 te kunnen begrijpen.

Het mes is handig om de schatkist te openen.

Indien men het materiaal voor andere doeleinden gebruikt (vb. water
uitdrinken) en nadien blijkt dat dit niet de bedoeling was, dan hebben ze
pech.Indien de piraten merken dat er geen schot in de zaak komt, kunnen ze het
spel laten versnellen door extra tips te geven aan de groepen die
voorbijkomen.


Voorbeelden van Tips:


1De schat ligt niet in het NW-quadrant. 1
2De schat ligt niet in het ZW-quadrant.1
3De schat ligt niet in het ZO-quadrant.1
4De schat ligt in een driehoek.1
5De schat ligt op een vochtige plaats.1
6De schat bevindt wich tussen de grote
paden.
1
7De schat ligt verscholen.1
8De schat ligt begraven.1
9De schat ligt op een halve meter.1
10lees Mt. 25, 14-302
11De schat ligt nabij een weg.2
12Legende aan de groep geven.3
13De schat bevindt zich halverwege een weg.3
14Water is niet enkel om te drinken. 3
15De schat ligt ten Z van een veld.3
16De schat ligt in het verlengde van een
doodlopende weg.
4
17Vouw een bootje. De kaart moet aan de
binnenkant geplooid worden. De plaats waar de schat zich bevindt, is
nu niet zichtbaar.
4
18Bind het touw rond de gemarkeerde boom.5
19Trek het touw rond de boom. Op de
cirkellijn ligt de schat.
5

Je kan een plan van het bos maken, dat er ongeveer zo
uitziet als het bos in Waasmunster waar wij het
speelden. Dit plan knip je in stukken, die je hen meegeeft telkens ze
een vraag juist hebben


Je kan de leden dan ook een legende
meegeven.


De dag voor je het spel speelt, begraaf je effectief een
doos (met snoepjes?).

Doel
De leden lopen rond in het bos en gaan van de ene piraat naar de andere om hun tips te verzamelen. De piraten tekenen af op een controlekaart zodat er geen groep 2 keer na elkaar bij dezelfde piraat belandt. Om de stukken van de kaart te verzamelen, de zoekrichting en het materiaal, moeten er spelletjes gespeeld , opdrachten uitgevoerd of vragen beantwoord worden bij de piraten.

Omschrijving
Vier piraten lijden schipbreuk op een eiland en zoeken de schat die ze lange tijd geleden daar begraven hebben. Uit het scheepswrak is enkel het logboek van de kapitein overgebleven. De piraten proberen op basis van de gegevens uit het logboek de schat terug te vinden. Ze krijgen hulp van 4 groepjes leden. De piraten geven hen tips; dit zijn stukjes van de kaart, de zoekrichting en materiaal om de schat te vinden. Omdat de piraten soms valse tips geven, dwaalt er ook een geest rond in het bos die de tips van de piraten verifieert.

Materiaal
BijlageGrootte
Afbeeldingspictogram 477_bos.gif21.62 KB
Afbeeldingspictogram 477_map.jpg290 KB
Afbeeldingspictogram 477_legende.jpg137.8 KB
Organisatie
Mediaraven vzw

Leeftijd

6
tot
14 jaar

Aantal spelers

10
tot
50 spelers
Duur
120 minuten
Aantal groepen
1 groep
Terrein
Intensiteit
zwaar