waterspelletjes

waterspelletjes

Toegankelijke variant

Auditieve beperking

Schrijf of teken de uitleg van de spelletjes op een groot blad. Toon ook de spelletjes tijdens het uitleggen voor.

Visuele beperking

Laat de kinderen terwijl ze lopen een liedje zingen en ga zelf achter de rij stoelen staan en zing ook een liedje. Zo kan het kind op het gehoor de plaats vinden waar hij heen moet. 3, Laat de loper heel luid roepen 'ik ben aan het lopen!!' 

fysieke beperking

Zorg voor een toegankelijk terrein (vb geen kiezelsteentjes of oneffen tegels). 1, als het kind in een rolstoel zit laat hem/ haar dan over de ballon rijden tot dat hij ploft.

Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

Maak ook duidelijk dat het in dit spel niet erg is om nat te worden.

Verstandelijke beperking

Leg de spelregels en onderdelen van het spel duidelijk en visueel uit aan het kind. Tijdens het spel is het belangrijk vaak belangrijke informatie te herhalen en het kind te motiveren. Maak ook duidelijk dat het in dit spel niet erg is om nat te worden.

Organisatie
Werkgroep Inclusieve Jeugdbeweging

Leeftijd

6
tot
99 jaar

Aantal spelers

4
tot
99 spelers
Duur
120 minuten
Aantal groepen
2 groepen
Intensiteit
rustig