Zelf spelen maken?

eiAls je een spel maakt, zijn er een aantal factoren waar je rekening mee moet houden. Het letterwoord DITMUSA is een vaak gebruikte techniek om je te helpen met al deze aspecten rekening te houden. DITMUSA staat voor Doel – Inkleding – Terrein en tijd – Materiaal – Uitleg –Spelregels – Aanpassen.

Doel                        

 • Duidelijke structuur van het spel geven: de tikkers lopen achter de kinderen en de kinderen moeten leventjes in de vorm van hartjes verzamelen om zo de prinses te redden.
 • Het doel moet zichtbaar en tastbaar zijn: de kinderen moeten hartjes uit papier verzamelen.
 • Het doel moet realiseerbaar zijn: de kinderen moeten 20 hartjes verzamelen en geen 2000 hartjes.
   

Inkleding                                                 

 • Inkleding volgens de leefwereld van de kinderen: kinderen van het eerste leerjaar kan je niet warm maken met een activiteit over terroristen.               
 • Niet te druk maken, niet te veel prikkels: niet te veel rollen en een eenvoudige verhaallijn.
 • Dode momenten proberen te vermijden: thema en speluitleg goed op elkaar laten volgen waardoor er geen momenten zijn dat de kinderen niks te doen hebben.            
                       

Terrein en tijd

 • Duidelijk terrein afbakenen.Bijvoorbeeld: blijf binnen de grenzen van het domein.
 • Veilig terrein en gevaarlijke dingen verwijderen: geen glas, geen scherpe voorwerpen,...
 • Aangepast terrein aan de groepsgrootte: geen 30 kinderen in een klein lokaal tenzij het spel dat vraagt.
 • Duidelijk afgesproken eindsignaal.Bijvoorbeeld: bij fluitsignaal stopt het spel.
   

Materiaal

 • Zorg voor veilig materiaal: bijvoorbeeld geen half gebroken tennisraketten of hard opgeblazen lederen voetballen.
 • Zorg voor degelijk materiaal van goede kwaliteit. Materiaal van een degelijke kwaliteit zal langer meegaan dan goedkoop materiaal.
 • Zet je materiaal op voorhand klaar en ruim op.
 • Zorg voor aangepast materiaal. Er bestaat aangepast kleuter- en tienermateriaal. Ook personen met een handicap hebben specifiek materiaal. (zie linken)
 • Gebruik materiaal op een creatieve manier: bijvoorbeeld met verf kan je nog veel meer doen dan enkel schilderen.


Uitleg

 • Visualiseer en vat samen: demonstreer het spel of maak een plan.
 • Geef uitleg in kleine groepjes: dat zorgt voor minder lawaai en meer concentratie.
 • Bouw je uitleg op: begin bij wat ze moeten weten en ga dan verder naar de moeilijkere regels. Vergeet zeker niet te zeggen wat het doel van het spel is.
 • Spreek in de richting van de kinderen.
 • Herhaal desnoods in andere woorden: een woord dat verkeerd begrepen wordt, kan ervoor zorgen dat ze het spel al dan niet begrijpen.
 • Vermijd achtergrondlawaai en door elkaar praten.
 • Jij kijkt in de zon, niet de kinderen.
 • Stel controlevragen.
 • Leg altijd alles goed uit ook al is het een gekend spel: iedereen weet hoe je zakdoekje leggen speelt, maar toch leg je het kort nog eens uit.


Spelregels

 • Bouw moeilijkheden op: begin bij de basisuitleg en ga dan verder naar moeilijkere spelregels.
 • Spreek duidelijke regels af: zorg dat die concreet zijn en dat vaststaat wat gebeurt als die regels overtreden worden.
 • Zorg dat het eerlijke regels zijn: het spel moet voor iedereen even moeilijk zijn. Het is ook niet de bedoeling dat de leiders door middel van de spelregels winnen.
 • Leg het spel stil bij veranderingen. Zo is er voldoende concentratie en heb je de kans het spel meerdere malen uit te leggen.
 • Zorg voor uitdaging in het spel: zo zullen kinderen enthousiast blijven spelen.
   

Aanpassen

Spelletjes moeten soms aangepast worden aan

 • verandering in groepsgrootte
 • weersomstandigheden
 • plaats waar het spel gespeeld wordt
 • personen met beperkingen in de groep
 • ...


Deze A kan op alle andere delen van D.I.T.M.U.S. slaan. Zo kan je het spel aanpassen door je doel, je inkleding,... te veranderen.  Die aanpassing moet er soms komen omdat het plots regent of veel te warm wordt, omdat er kinderen bijgekomen of kinderen weggevallen zijn. Maar ook voor een inclusieve werking (link)zijn aanpassingen heel belangrijk. De aanpassing zorgt ervoor dat een persoon met een beperking wel met bijna elk spel volwaardig kan meespelen.