Toegankelijke spelen

rolstoelIn samenwerking met de Provinciale Jeugddienst Oost-Vlaanderen werden heel wat spelen uit deze databank toegankelijk gemaakt voor kinderen en jongeren met een beperking. Toegankelijke spelen herken je aan de ‘T’ die erbij staat. Draag je ook je steentje bij?

  • Je kunt enkel die spelen in de databank toegankelijk maken die jouw vereniging heeft toegevoegd. Spelen bewerken doe je door in te loggen en op ‘bewerken’ te klikken op het bewuste spel.
  • Bij een spel kun je een tip of een aanpassing meegeven, zodat het spel ook toegankelijk wordt voor jongeren met een beperking.
  • Bij een spel dat al toegankelijk is, vink je gewoon de ‘T’ aan.


Types beperkingen

Toegankelijkheid in de praktijk

 

Waar kun je met vragen terecht?

Je eigen groep

Het allereerste wat je moet doen is binnen je jeugdwerking een eigen mening creëren.
Praat er dus over met je groep begeleiders en stel verantwoordelijken aan die de situatie zullen opvolgen.
Door ervaringen die je opdoet, informatie die je krijgt, vormingen die je volgt, ... kan de mening van de groep of van individuën veranderen.

Uiteindelijk is het de hele groep die achter het inclusieproject moet staan, dus een gedeelde open houding en onderlinge communicatie is erg belangrijk. Meningsverschillen zijn niet erg. Ze zorgen er voor dat nog meer informatie opgezocht wordt of nog meer ervaringen gedeeld worden.

Je koepel

Als jeugdbeweging kan je altijd terecht bij je koepelorganisatie. Wie geen rechtstreekse koepel heeft kan altijd terecht bij een externe organisatie over het jeugdwerk of inclusie. Voor speelpleinen is dit de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk, voor jeugdbewegingen is dit het nationale of regionale bureau van hun jeugdbeweging.

Je jeugddienst

Spring eens binnen bij de jeugddienst of neem je vraag of probleem mee naar de jeugdraad. Op de jeugdraad kunnen misschien al antwoorden geformuleerd worden, en zo hoor je ook van andere jeugdwerkingen wat zij zouden doen. Als je jeugddienst geen antwoord weet op je vraag of jullie niet onmiddelijk kan helpen, zullen ze je zeker de nodige contactgegevens of infobrochures geven.

Je provincie

Heel wat provincies hebben een plan rond inclusie met een bijhorende pot subsidies. Aarzel dus niet om je provinciale jeugddienst te contacteren en je vraag te stellen of je situatie te omschrijven. Organisaties uit de provincie Oost- Vlaanderen kunnen meer informatie vinden op www.jeugdwerkvoorallen.be

Meer weten? Mail naar info@jeugdwerkvoorallen.be