De gestolen KLJ-vlag

De gestolen KLJ-vlag

Speluitleg
Speluitleg
SPELVERLOOP
Onthaal:
De leiding speelt ’s morgens (of ’s middags na een activiteit) alsof er ingebroken werd en de KLJ-vlag gestolen is. Iedereen gaat op zoek om de vlag te vinden, maar deze is nergens te zien. Tot iemand (misschien wel enkele uren later) een brief vindt...
Eerste brief: In deze brief staat dat je ’s avonds om een bepaald uur op een bepaalde plaats, redelijk dicht bij de kampplaats, verdere informatie zal krijgen.
Tweede brief: Op het afgesproken uur wordt er naar de afgesproken plaats gegaan. De leden verwachten natuurlijk dat ze iemand gaan ontmoeten, maar ze vinden weer een enveloppe. Hierin zit de verdere informatie over het verloop van het spel, de opdrachten,...
Speluitleg:
De leden worden verdeeld in twee groepen, -12 en -16. Elke groep heeft een envelop met daarin letters. De bedoeling is dat elke groep de opdrachten uitvoert in het dorp. -12 maakt een kleinere tocht dan -16. Telkens als ze een opdracht juist doen, mogen ze een letter trekken uit de enveloppe. Alle letters samen vormen de plaats waar de vlag verstopt is. Er wordt geen plan meegegeven, dus er moet gezocht worden naar de juiste straten en plaatsen.
Rolverdeling:
- 1 of 2 leiding in het lokaal voor het doorbellen van de opdrachten
- 3 leiding op vaste plaatsen in het dorp
- per groep 1 of 2 leiding voor de tocht door het dorp
Opdrachten:
Er zijn 3 soorten opdrachten.
1. Opdrachten op vaste plaats bij iemand van de leiding
- Astridplein: met twee voeten 100 m springen
- Aatstraat: samen 130 punten gooien op het dartsbord, elk lid één pijltje
- Sint-Sauveurstraat: ballon met water 20 x naar elkaar gooien, zonder dat die springt
2. Opdrachten die doorgebeld worden
- Hoeveel glasramen zijn er in de kerk?
- Hoeveel kost een grote friet met mayonaise, boulet, bickeyburger en een pikante
berenhap samen?
- Zoek de grootste huisnummer van de straat waar je nu bent?
- Hoeveel parkeerplaatsen zijn er aan het station?
- Voeten vastbinden met sjaaltjes tot de volgende opdracht wordt doorgebeld.
- Wat is de nummerplaat van auto van de dokter op de Elzeelsesteenweg?
- Zoek de Walenweg en tel de huizen.
- Hoe laat is de laatste lichting van de postbus op de Elzeelsesteenweg?
- Hoeveel inwoners telt Ronse?
- Zoek 10 straatnamen met een 'p' in Ronse.
3. Opdrachten die gedurende de tocht in orde moeten geraken (enkel voor -16)
- 10 soorten WC-papier verzamelen
- foto trekken van straatnaambord Essenplankstraat
- de bewoonster van één van de huizen van de Poermagazijnstraat allemaal een zoen geven
- 50 kroonkurken verzamelen
Speleinde:
Als alle opdrachten uitgevoerd zijn, hebben de leden een aantal letters. Hiermee proberen ze de naam te vormen van de plaats waar de vlag ligt en dan mogen ze die gaan zoeken natuurlijk. De vlag wordt voor -16 terug verstopt, want -12 zou eerst terug moeten zijn. Nu weet natuurlijk iedereen dat het maar nep was...
Materiaal
Materiaal:
 • eerste brief en tweede brief (geplakte letters)
 • enveloppen met letters
 • enveloppe met opdrachten voor +12 tussendoor
 • leiding GSM meenemen
 • leiding -16 1 digitaal fototoestel meenemen
 • dartsbord
 • waterballonnen
 • fles water
 • papier
 • pen
 • KLJ-vlag
Opmerking:
Het zit er dik in dat de oudste -16’ers het spelletje doorhebben, maar probeer hen in dat geval te overtuigen om mee te blijven spelen, want zeker -12 is geweldig onder de indruk van de gestolen KLJ-vlag.
Spreek ook vooraf met de leiding goed af wat je precies zegt, zodat je elkaar niet tegenspreekt. Eventueel kan je afspreken dat slechts 2 mensen nieuwe dingen aanbrengen / verzinnen, zodat niet iedereen zomaar van alles uit z’n duim begint te zuigen.
Organisatie
KLJ vzw (Nationaal)

Leeftijd

6
tot
16 jaar

Aantal spelers

6
tot
99 spelers
Duur
1 minuten
Aantal groepen
1 groep
Terrein
Intensiteit