'n Politiek Spelletje

'n Politiek Spelletje

Speluitleg

'n Politiek spelletje In dit spel moet de aloude regel, "In de Chiro zijn er geen verliezers", overboord gegooid worden. Bij dit spel is er maar één winnaar! Maak dit in het begin van het spel duidelijk aan je leden. Aanvang Allereerst deel je de tito's op in twee partijen.

'n Politiek spelletje In dit spel moet de aloude regel, "In de Chiro zijn er geen verliezers", overboord gegooid worden. Bij dit spel is er maar één winnaar! Maak dit in het begin van het spel duidelijk aan je leden.

Aanvang

Allereerst deel je de tito's op in twee partijen. Om een partijvoorzitter binnen een partij te kiezen, speel je per partij gezamenlijk krokodillengevecht: iedereen van de partij staat in pomphouding en vanaf het startsignaal proberen de partijleden elkaar onderuit te halen met behulp van de armen. De persoon die het laatste stand houdt is de partijvoorzitter. Onthoud ook de voorlaatste tito die overeind stond. Deze is de nummer twee van de partij. De ene groep is een extreemrechtse partij, de andere een extreemlinkse. Laat de tito's zelf een naam verzinnen. Voorzie voor elke partij een blad waar het aantal stemmen de rekening op schrijft en een envelop met de vuile was (zie verder). Als muntwaarde gebruik je de T

Doel

Het doel van alle tito's is om partijleider te worden van de partij met de meeste stemmen op het einde. Lid zijn van de winnende partij is dus niet genoeg! Deel je tito's op voorhand mee wanneer het spel zal eindigen. Hoe stemmen behalen? Er zijn verschillende manieren om stemmen te behalen:

 1.  Economisch klimaat Maak een spelbord met 80 vakjes. Links bevindt zich extreemlinks, in het midden centrum en rechts - uiteraard - extreemrechts. Elke partij heeft een eigen pion en begint bij de politieke voorkeur die bij de aanvang werd bepaald (de pionnen staan dus aan de twee uitersten). In het midden bij centrum staat de pion 'economisch klimaat'. Om de 20 minuten gooit je tweemaal met een dobbelsteen om het economisch klimaat te verplaatsen. Is bij de eerste worp het getal even, verplaatst de pion zich naar links. Is het getal oneven, gaat de pion naar rechts. De tweede worp bepaalt het aantal plaatsen dat wordt opgeschoven, maal twee. Gooi je bijvoorbeeld eerst 3, daarna 4 dan moet het economisch klimaat 8 plaatsen naar rechts opschuiven. Vervolgens kijk je hoever de partijen van het economisch klimaat staan. Staat de partij er maximum 5 vakken van, dan krijgt ze T 10.000 en 100 stemmen. Bij 5 tot 15 vakken: T 5.000 en 50 stemmen. Bij 15 tot 25 vakken: T 2.000 en 20 stemmen. Vanaf 25 vakken of meer: 10 stemmen. Hoe de partijen van positie kunnen veranderen lees je verder.
 2. Opdrachten en opportuniteitskaartjes Elke partij kan opdrachten uitvoeren om geld te verdienen. Schrijf ze op een groot blad, zodat de tito's kunnen kiezen. Bij een geslaagde uitvoering krijgen ze T 2.000 of mogen ze een opportuniteitskaart kiezen. De T 2.000 gaat op hun partijrekening, bij de opportuniteitskaart mogen ze kiezen of ze de aangeboden kans nemen of niet. Elke gekozen opportuniteitskaart belandt in de envelop 'vuile was' van de partij. Op elk kaartje staat een omschrijving, een eventuele kostprijs en een eventueel risico als de partij betrapt wordt. Vertel je tito's over het belang van de opportuniteitskaarten. Enkel hierdoor kan de samenstelling van de partijen nog veranderen. Het is dus de enige mogelijkheid voor de tito's om na de aanvang nog partijvoorzitter te worden. Een speciale kaart is de detectivekaart: die laat je toe een kaart te trekken uit de envelop met vuile was van een concurrerende partij. Als je goed trekt, kan je de andere partij serieuze schade berokken! Opdrachten:
  1. - splits BHV: scheur een telefoonboek in twee (ook de rug)
  2. - maak een toren van 20 blokjes hoog (om een stevige basis te hebben mogen meer blokjes gebruikt worden)
  3. - los 2 puzzels door elkaar op
  4. - zoek iets op in een krant (bij voorkeur iets politieks, vb. Minister van Justitie)
  5. - zoek van 20 moeilijke woorden de betekenis op in een woordenboek
  6. - los een tangram op 
  7. - meng witte rijst met wilde (zwarte) rijst en laat de tito's deze van elkaar scheiden
  8. maak 20 propagandaposters van je partij en hang ze verspreid van elkaar op - maak een halfrond kaartenhuis, zoals een parlement
  9. - maak een reclamespotje voor je partij en presenteer deze aan de leiding
  10. - bepaal het partijstandpunt rond een onderwerp, maak er een petitie van en laat ze door minstens 30 mensen ondertekenen
  11. - maak een zo mooi mogelijke stembus
  12. - mag door slechts één partijlid per partij uitgevoerd worden: schrijf je eigen boek. Verzin een ludieke titel, teken een verzorgde voorkaft en voorzie een goede tekst voor op de achterkant
 3. Campagne voeren Tijdens het vieruurtje gaan de partijen langs bij de andere afdelingen. Elke partij krijgt een minuut om zich aan een afdeling voor te stellen. Nadien laat je de andere afdelingen stemmen. Elke stem is er 10 stemmen waard in het spel.
 4. Debat Als een partij er toe oproept, wordt er een debat gehouden. Van iedere partij mag maar één iemand meedoen. Er wordt dierenketting gespeeld. Iemand zegt een dier, de volgende persoon zegt een dier dat begint met de eindletter van het vorige dier. Blijf dit spelen totdat iedereen afvalt. De partij die wint krijgt 60 stemmen, de twee 40, de derde 20 en al de anderen krijgen geen stemmen.
 5. Partij met diepgang De partij met de meeste diepgang trekt het grootste aantal aanhangers. Gedurende het hele spel krijgt elke partij tijd om een zo diep mogelijke put te graven. Op het einde van de dag controleer je de verschillende putten. De diepste put is 60 stemmen waard, de tweede is goed voor 40 stemmen, de derde krijgt 20 stemmen en de anderen hebben voor niets gegraven…
 6. Geld uitgeven Met het verdiende geld kunnen de partijen twee dingen doen. Ze kunnen hiermee campagne voeren: elke T 2.000 is 10 stemmen waard. Een partij kan ook investeren in vooruitgang. Voor T 5.000 kan ze 10 stappen verplaatsen op het spelbord.

Opmerkingen

Begeleidingstips

 • Dit spel kan je zowel met grote als kleine groepen spelen. Heb je veel tito's, pas dan de getallen bij de opdrachten aan en druk meer opportuniteitskaartjes af.
 • De opportuniteitskaartjes zorgen voor nodige dynamiek in het spel. Als je merkt dat je tito's bij de opdrachten enkel het geld kiezen, verplicht hen dan na een tijdje opportuniteitskaarten te nemen.
 • Het is niet de bedoeling je leden een politieke ideologie bij te brengen! De Chiro is geen politieke beweging. Hou je neutraal en treed ook zo op bij eventuele discussie bij je leden.
Materiaal
 • genoeg opportuniteitskaartjes
 • 1 spelbord "Economisch klimaat"
 • een per ploeg pionnen
 • 2 dobbelstenen
 • genoeg papier
 • genoeg schrijfgerief
 • genoeg enveloppen
 • een per ploeg telefoonboeken
 • veel blokjes
 • 2 puzzels
 • 1 of 2 krant
 • 1 woordenboek
 • een per ploeg tangram
 • 1 pakje witte en zwarte rijst
 • 1 kaartendek
 • een per ploeg schup
Organisatie
Chirojeugd Vlaanderen

Leeftijd

12
tot
16 jaar

Aantal spelers

4
tot
40 spelers
Duur
120 minuten
Aantal groepen
2 groepen
Intensiteit
matig