Selfie estafette

Selfie estafette

Speluitleg

Verdeel de groep in 3 of 4 groepen. Baken een terrein af voor een estafette. Op het einde van de estafette staat de smartphone met de camera vooraan aan. Wie bij de smartphone komt neemt een selfie en loopt snel terug naar de groep. De groep waarvan alle leden het eerst een selfie konden nemen is de winnaar.

Materiaal
Smatphones
Organisatie
maxinedewulf

Leeftijd

6
tot
12 jaar

Aantal spelers

8
tot
20 spelers
Duur
20 minuten
Intensiteit
matig